OSF TURKEY
  • Acil Navlun Hattı +90(532) 012 62 22

Bilgi Güvenliği Politikası

OSF Uluslararası Lojistik A.Ş. olarak bilgi varlıklarımızı tehdit eden riskleri minimize ederek azami iş sürekliliğini sağlamak amacıyla, vermiş olduğumuz lojistik hizmetleri ile ilgili tüm çalışmalarımızda, öncelik sırasına göre; 
Bilgi güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulması, IS0:27001 standartlarına uygun olarak bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi, Yaptığımız tüm sözleşmelerde bilgi güvenliği ile ilgili maddelere uyulması, Bilgi güvenliğimizi tehdit eden unsurların yönetilmesi, Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalık seviyesinin artırılması konularına azami özen göstermek BILGI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZDIR.